Client: Slanted

Rami Niemi Tubby Rami illustrates the word 'Tubby' for Slanted magazine.

Rami Niemi

Tubby

Client:
Theme:
Medium:
Discipline:

Rami illustrates the word 'Tubby' for Slanted magazine.